5 điều bạn cần biết về Wifi chuẩn AH

Wifi chuẩn AH có tên mã là “Halow”, nhưng lại đọc là “HAY-low” sẽ được ra đưa vào sử dụng ngay trong năm nay – 2016. -Chạy trên băng tần 900 Mhz nên sẽ có vùng phủ sóng có bán kính rộng đến 100m so với bán kính chỉ 40m của các chuẩn cũ – Được sinh ra để cạnh tranh trực tiếp với chuẩn bluetooth về khoản tiêu thụ điện năng thấp. – Chuẩn AH là một bước tiến hóa của kết nối Wifi nhằm phục vụ cho cuộc…

Read More